skip to Main Content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Lyckas med projektledning

5 tips till projektledare Förberedelser, förankring, tydliga mål och utvärdering är alla viktiga delar i projektledning. Men en framgångsrik projektledare behöver också våga ta på sig ledarrollen, behärska konsten att kommunicera och kunna bygga starka team.   Här är fem…

Läs mer

Djupjobba

Författaren till boken Deepwork, Cal Newport, menar att ständiga distraktioner kan kosta dig jobbet….. Distraktioner och avbrott som tex pushnotiser, mail, frågor från kolleger mm kan orsaka stress men de kan också påverka din framtid och vår förmåga till inlärning.…

Läs mer

Projektledning – en kärnkompetens!

Projektledning är en kärnkompetens som ger professionell konkurrenskraft. Det kräver inte bara grundläggande kunskap utan också praktisk erfarenhet som bevisas genom en professionell certifiering. Ramverk för framgång:   Upprätta ett gediget fundament Få en stabil förståelse för projektledningens principer och…

Läs mer

Kris är innovationens moder

Krisen vi befinner oss i påverkar hela landet och världen. Många branscher är hårt drabbade och kommer känna av effekterna under lång tid framöver. Nu krävs nya, innovativa tankar! Fem innovationsmönster. Det första du gör är att skapa listor över…

Läs mer

Öka kvaliteten i projektarbetet

IPMA Certifiering av projektverksamhet för kvalitet - Certifiering av projekt-, förändrings- och/ eller uppdragsarbete skapar förutsättningar för långsiktiga framgångar inom organisationen och för dess kunder och intressenter.   Syfte Organisationer som certifierar sina projektledare enligt IPMAs internationella standard visar såväl…

Läs mer

NMW – No Meeting Wedneday

Många möten i kalendern? Ännu fler nu när det är lätt att skapa möten över Zoom, Teams eller annat verktyg? När ska vi hinna jobba? I boken Mötesbok – tolkning av arbetslivsmöten och rosévinsmingel skriver författarna att möten på jobbet…

Läs mer

Nyfiken på IPMA Certifiering?

Undrar du hur du kan skaffa bevis på din kompetens, ha ett försprång på arbetsmarknaden och samtidigt höja din kompetens? - En viktig beståndsdel i IPMA’s certifiering är lärande genom reflektion. IPMA® certifieringen följer internationell standard ISO/IEC 17024 ”Bedömning av överensstämmelse…

Läs mer

Fokusera på dina styrkor

Tänker du oftare på dina svagheter och brister, som du måste ändra på, än på dina på styrkor? Funderar du på vad som ska hända under hösten, är du nöjd med jobbet och företaget? Är det som du tänkt dig…

Läs mer

Effektiva möten

För många är möten en ständig källa till irritation; det tar för mycket tid, fel personer deltar i möten, många missar syftet med möten, möten är ineffektiva, beslut är otydliga ja listan kan bli lång. Här kommer en checklista för…

Läs mer

Vägen till bättre mål

Att utveckla mjukvara med hjälp av täta leveranser och kortare cykler är idag för många bolag en självklarhet. När det gäller utveckling av våra medarbetare har vi dock en del kvar att göra. Citerus konsult Peter Bernhardsson ger några tips…

Läs mer
Back To Top