Årsmöte 2017

Årsmöte 2017

Årsmötet äger rum den 4 april 2017. Vi välkomnar medlemmar till kansliet på Svärdvägen 9 i Danderyd för en intressant föreläsning om kompetens i projekt före årsmötet. Vi har lite problem med inloggningen på vår webb just nu därför går…

Läs mer

Ny styrelse för 2014

På årsmötet måndagen 7 april valdes följande personer till styrelsen. Ordförande Rolf Berndtson, Berndtson & Partner Ledamöter Anders Sandberg (Vice ordf.), Trafikverket Vakant (Kassör) Beatrice Silow, Sigma Per-Olof Sandberg, Landshypotek Maria Mellberg , Sweco Yvonne Djerf, Telia Sonera Suppleanter Björn…

Läs mer
Ny Ordförande I Valberedningen

Ny ordförande i valberedningen

Valberedningen har drabbats av en avgång. Elisabeth Kamél som av årsmötet valdes till ordförande och sammankallande i valberedningen har valt att avgå från sitt uppdrag. Valberedningen har därför på styrelsens uppmaning inom sig utsett Kjell Hedman till ordförande och sammankallande.…

Läs mer

Ny verksamhetschef på Svenskt Projektforum

Svenskt Projektforum har anställt Pia Lundgren som Verksamhetschef. Pia kommer närmast från en tjänst som Generalsekreterare på Ronald McDonald Barnfond. - Vi är mycket glada att Pia börjar som verksamhetschef. Detta ger stabilitet i föreningens fortsatta utveckling i vår strävan…

Läs mer
  • 1
  • 2