Skaffa Dig Rätt Verktyg

Skaffa dig rätt verktyg

För många år sedan gick jag min första projektledarkurs. Kursen hette ”Lär dig Microsoft Project”. Det var en mycket bra kurs där jag lärde mig behärska ett verktyg som heter MS Project. Vad jag inte förstod då var att projektledning…

Läs mer
Projekt Behöver Rätt Stöd Från Ledningen

Projekt behöver rätt stöd från ledningen

Varför misslyckas så många projekt? En av de viktigaste orsakerna är brist på projektstyrning. Genom att tillämpa aktiv ägarstyrning ökar möjligheterna högst väsentligt. Svenskt Projektforum bjöd in några erfarna företagsledare för en diskussion runt ämnet. Det är faktiskt fler projekt…

Läs mer
Projektvägen är Karriärvägen

Projektvägen är karriärvägen

Projektledaren Stina har precis fått frågan om hon vill bli chef för en utvecklingsgrupp. Svaret var: ”Tack, men nej tack”. Linjechefsrollen känns lite 1900-tal och Stina ville ha större utmaningar. Men hur många skulle svara som Stina våren 2015? Det…

Läs mer
Vad Menas Med Projektnytta – Egentligen?

Vad menas med projektnytta – egentligen?

PROJEKTVERKTYGSDAGEN Daniel Jafari var en av de tongivande personerna i e-delegationens rapport om nyttorealisering. En av de viktigare insikterna i arbetet var den begreppsförvirring som finns inom ämnet. Det är något han kommer prata om på projektverktygsdagen 2015, 5 maj.…

Läs mer
Projekt Skogsbrand

Projekt skogsbrand

PROJEKTVERKTYGSDAGEN Brandchefen Lars Göran Uddholm kallades in för att hjälpa till att släcka Sveriges största skogsbrand i modern tid. Men det var inte brandsläckningen som stod i fokus för honom, utan samordning, kommunikation och ledarskap. Om det arbetet berättar han…

Läs mer
DSDM Dynamic Systems Development Method

DSDM Dynamic Systems Development Method

AGILA BEGREPP (DSDM) är ett annat exempel på en agil systemutvecklingsmetod. DSDM är baserad på metodiken Rapid Application Development (RAD) där prototyping ses viktigare än detaljerad planering. Metoden är också baserad på arbete i korta etapper med en nära kunddialog…

Läs mer