skip to Main Content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

DSDM Dynamic Systems Development Method

AGILA BEGREPP (DSDM) är ett annat exempel på en agil systemutvecklingsmetod. DSDM är baserad på metodiken Rapid Application Development (RAD) där prototyping ses viktigare än detaljerad planering. Metoden är också baserad på arbete i korta etapper med en nära kunddialog…

Läs mer

Vi flytt int? – Jo, det gör vi.

I mer än hundra år har LKAB brutit järnmalm i Kiruna och Malmberget. Gruvbrytningen började i dagbrott i Malmberget 1888 och i Kiruna 1899. År 1902 gick LKAB under jord med delar av malmbrytningen i Malmberget och i Kiruna på…

Läs mer

Testbana i arktiskt klimat

En unik testbana för tåg där man ostört kan köra upp till 300 km/tim genom snöstorm och klibbsnö är snart på plats mellan Arvidsjaur och Jörn. En vinst för alla inblandade, inte minst för tågtrafiken runt om i Europa. Norrlands…

Läs mer

Det agila manifestet

Agila metoder är en uppsättning värderingar, attityder och principer som beskriver hur arbete bör organiseras för komplexa uppgifter i en föränderlig omvärld. Agila metoder har hämtat mycket från Lean. I Agila manifestet formulerade, år 2001, en grupp mjukvaruutvecklare fyra teser…

Läs mer
Back To Top