Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Rekrytera smart via Linkedin

Linkedin är det fjärde största sociala mediet efter Facebook, Google och Twitter. Rekryterare använder ofta den här kanalen för att hitta intressanta jobbkandidater, så om du inte redan finns på Linkedin så kan det vara på tiden. Men sluta inte…

Läs mer
Eskilstuna - Foto:Pierre Poc

Eskilstuna investerar stort i projekt

I Eskilstuna drivs sedan ett halvår tillbaka alla projekt inom kommunledningskontoret enligt samma metodik. Metodiken från Semcon heter XLPM och är specialiserad för projektorienterade verksamheter. Tanken är att metodiken ska implementeras inom hela kommunens verksamhet och även omfatta kommunens bolag…

Läs mer

Bra för karriären

Certifieringen var inte bara ett krav från arbetsgivaren. Det blev en nyttig erfarenhet som Kristine Gustafsson känner att hon har nytta av i sitt arbete som projektledare på IT-konsultfirman ab1 i Göteborg Konsultfirman ab1 har kontor i Stockholm, Göteborg och…

Läs mer

Tips för att leda virtuella team

Ditt team har samlats. Projektrummet är fyllt med planer, aktiviteter och skisser på smarta lösningar. Gruppen är motiverad och känner gemenskap. Småpratet ebbar ut. Du tänker ”Nu kör vi!” och tar ordet... En av de bästa situationer du som projektledare…

Läs mer

Governance för agila projekt

När vi talar om projekt är det vanligaste att vi utgår från projektledarens perspektiv. Vi gör djupdykningar i förstudier, planering, genomförande och avslut. En lika viktig faktor för projektens resultat är vem som har ansvar och ägarskap. En bra projektägare…

Läs mer

Kulturen styr ditt ledarskap

Erik Månsson berättar om kulturella skillnader och hur man anpassar sitt ledarskap. En fråga som är allt mer viktig på en global marknad, men även inom Sverige och kan det vara en nyckelfaktor för att möta framtiden. Erik Månsson har…

Läs mer
Back To Top