Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Scrum

Är ett ramverk för att utveckla, tillhandahålla och underhålla komplexa produkter formulerat av Jeff Sutherland och Ken Schwaber. Ordet ”scrum” kommer från rugbyn där det är ett moment när bollen sätts i spel. I scrum finns det inte en klassiskkravspecifikation…

Läs mer

Vegasprojektet

Vegasprojektet - En modern och schysst enarmad bandit - lett av en gotlänning med många intressanta ledarskapsgrepp Wenells Mats Ragnarsson fick ett samtal med Joakim Åberg som vann utmärkelsen Årets projektledare 2021 av Svenska Projektakademien. Joakim bor på Gotland och…

Läs mer

Årsmöte 2021

Årsmötet genomfördes utifrån rådande omständigheter helt digitalt den 14 april. Årsmötet är föreningen viktigaste möte och öppet för alla medlemmar, här redogjordes för föregående år och verksamhetsplanen för 2021 presenterades och godkändes. Stort tack till alla deltagare, valberedningen och styrelsen!…

Läs mer

Svenskt Projektforums guide över agila metoder

I en artikelserie kommer vi här att presentera grunderna för agilt arbete samt metoder och ramverk för att implementera de agila principerna. Vi börjar med grunderna. En grundtanke i agila metoder är att arbetet bedrivs inkrementellt och iterativt vilket innebär…

Läs mer

Bättre balans i livet med hemarbete

Previa har genomfört en hälso och arbetsmiljöundersökning med över 2000 deltagare från hela landet. Det är stora kontraster kring hur man upplever att arbeta hemifrån. Bland de som trivs med att jobba hemma tycker 64 procent att balansen i livet…

Läs mer

Årets Projektledarbok

2008 instiftade Svenskt Projektforum priset "Årets Projektledarbok". Juryn försöker bedöma hur aktuella böckerna är, hur lätta de är att ta till sig samt om de tillför något nytt. Boken måste ha en svensk författare men den måste inte vara skriven på…

Läs mer
Back To Top