skip to Main Content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Kanban

Kanban är en agil metod som betraktas som en del av Lean systemutveckling och som hämtat inspiration från produktionsindustrin. Förenklat är Kanban ett visuellt system för att hantera arbetet som rör sig genom en process som skapar värde. Det är…

Läs mer

Lean

Begreppet har fått sitt namn från engelskans ”lean meat” de vill säga kött utan fett, och är en metafor till de mål som man vill att organisationer ska arbeta mot. Begreppet ”lean” har funnits sedan 1990. Tidigare kallades det för…

Läs mer

Scrum

Är ett ramverk för att utveckla, tillhandahålla och underhålla komplexa produkter formulerat av Jeff Sutherland och Ken Schwaber. Ordet ”scrum” kommer från rugbyn där det är ett moment när bollen sätts i spel. I scrum finns det inte en klassiskkravspecifikation…

Läs mer
Back To Top