Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Agilt ledarskap

I dagens värld finns det ett stort behov av att snabbt anpassa sig till omvärldens förändringar. Agilt ledarskap är den form av ledarskap som stämmer väl överens med detta arbetssätt, och som med fördel kan användas av organisationer som vill…

Läs mer

Scaled Agile Framework (SAFe)

Ramverket Scaled agile framework som skapats av metodexperten Dean Leffingwell i ett försök att underlätta för hela företag att bli agila. Kärnan i ramverket är att se ett företag i tre nivåer, ur ett it-utvecklingsperspektiv: portfölj, program och team.  …

Läs mer

Rational Unified Process (RUP)

RUP är ett ramverk för mjukvaruutveckling som man kan anpassa i det oändliga för att passa ett visst projekt.   De fyra faserna i RUP beskrivs så här: Inception betyder start eller förberedelse. Det är i denna fas som man…

Läs mer

ITIL

Förenklat kan man säga att ITIL är en samling konkreta tips, råd, rekommendation, processer, mallar, teorier, metoder och modeller för att guida IT-organisationer och IT-leverantörer till en säkrare, billigare, mer stabil leverans. ITIL utgår från i huvudsak fyra huvudkoncept: Allt…

Läs mer

Feature Driven Development (FDD)

Feature Driven Development (FDD) är en process som börjar med att man fastställer helhetsmodellen av det system man ska bygga. När detta är gjort delar man upp modellen i mindre bitar så kallade features, ”design by feature, build by feature”.…

Läs mer

Adaptive Software Development (ASD)

Jim Highsmith har utvecklat Adaptive Software Development (ASD) efter många års arbete med tunga traditionella processer. ASD har tre faser som arbetsprocessen genomlöper: Spekulation Highsmith menar att en planering är omöjligt att genomföra i ett adaptivt arbete eftersom det är…

Läs mer

Crystal

”Crystal metoden” även kallad ”Crystal clear” (kristallklart) är en så kallad ”human-powered” metod, alltså att den är driven och centrerad till och av människor. Den här modellen utgår ifrån en väldigt enkel del, nämligen att teamet ska vara och befinna…

Läs mer

XP (Extreme programming)

XP baseras på fem värderingar: kommunikation, enkelhet, återkoppling, mod och respekt. Det är viktigt att ha en kund på plats så att kontinuerlig kommunikation mellan utvecklarna och kunden är möjlig. Kunden som är på plats har möjlighet att bestämma vad…

Läs mer

DSDM

DSDM är en publik metod som förvaltas av ett konsortium. Den utarbetades i början av 1990-talet. Det är en affärsdriven metod som täcker alla steg från affärsbehov till implementerat systemstöd. DSDM är baserad på RAD (Rapid Application Develoment) och har…

Läs mer

DevOps

DevOps är en sammansättning av Dev (development – utveckling) och Ops (operations – drift) och är föreningen av människor, process och teknik för att ge fortsatt mervärde till kunderna. Det finns inte ett specifikt verktyg för DevOps utan det är…

Läs mer
Back To Top