Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Projektnätverk Myndighet 18 april

 • 18apr

10:00 - 16:15


Plats
Trafikverket Solna


Offentliga verksamheter har speciella förutsättningar för projekthantering. Faktorer som politisk styrning, fokus på samhällsnytta, långsiktig hållbarhet och lagar ställer höga krav på styrningen av projekt. Därför finns ett speciellt projektnätverk inom ideella föreningen Svenskt Projektforum för dig som arbetar inom offentlig verksamhet och arbetar med frågor som rör projektkontor eller portföljfrågor. Projektnätverkets ambition är att under informella former träffas, föreläsa för varandra, utbyta erfarenheter, sprida goda (och dåliga) exempel och arrangera utbildningar.

Nätverket har funnits sedan 2003 och blivit allt mer populärt och resulterat i att det ofta mellan träffarna utbyts material och erfarenheter. För att delta i nätverket måste du arbeta inom offentlig verksamhet och arbeta med frågor kring projektkontor eller portföljhantering samt vara medlem i Svenskt Projektforum. Läs mer om medlemskapet här>>.


Varmt välkommen på en inspirerande och efterlängtad dag för många, med givande och intressanta diskussioner! Ämnena för dagen är gemensamt framtagna under tidigare nätverksträff och vi ser fram emot att utbyta erfarenheter  och kunskaper med både nya och gamla nätverksdeltagare från våra olika myndigheter.

OBSERVERA! Denna träff är ett hybridmöte. Om du vill delta på plats behöver du klicka i ”ja” i anmälan. Nätverksträffen kommer äga rum i Trafikverkets lokaler på Solna Strandväg 98 i Solna samt över skype. Länk till mötet mailas ut till alla som deltar på distans. Sista dag för anmälan är den 11 april. 

AGENDA:

10.00    Inledning och deltagarpresentation

10:20  Juridiska utmaningar i utvecklingsinsatser

– Hur kan man få ett juridiskt stöd att bli en framgångsfaktor?

Marika Ersholt och Joakim Lundegård från Lantmäteriet berättar om deras arbete med juridik kopplat till utvecklingen.

11.00   Gruppdiskussion och erfarenhetsutbyte 1  kring vad våra resp myndigheter har för utmaningar och hur man arbetar med juridiska frågor i samband med sin verksamhetsutveckling.

12.00   Lunchpaus

13.00   Genomgång av gruppdiskussion 1

13.45   Kompetensförsörjning – hur får vi duktiga projektledare och hur fångar vi upp de som vill bli projektledare?

– Många myndigheter använder egen personal för att leda organisationens verksamhetsutveckling, medan andra hyr in konsulter. Finns det för- resp nackdelar med detta?

Christina Helsing-Mellstrand från Trafikverket och Marika Ersholt från Lantmäteriet beskriver hur de gör samt för ett resonemang och lite tankar kring ämnet.

14.15   Paus

14.30 Gruppdiskussion och erfarenhetsutbyte 2 om hur våra resp myndighet ser på projektledarrollen

15.15   Genomgång av gruppdiskussion 2

16.00 – 16.15   Summering, kommande teman och nästa träff


Deltagaravgift:  Nätverksträffen är kostnadsfri men du måste vara medlem i Svenskt Projektforum för att delta. 

EUs nya regler för behandling av personuppgifter, trädde i kraft den 25 maj 2019. Svenskt Projektforum vidtar de åtgärder som behövs för att säkerställa att hantering av personuppgifter sker i enlighet med den nya lagstiftningen. Samtycke till behandling av personuppgifter, som är en laglig grund, lämnas i samband med denna anmälan.

Anmälan:

  * obligatoriska uppgifter

  Förnamn *

  Efternamn *

  Myndighet *

  Organisationsnummer

  Titel/befattning

  E-postadress *

  Mobiltelefon *

  Ev allergi

  Fakturaadress

  Faktureringsadress *

  Postnummer, faktura *

  Postort, faktura *

  Land, faktura *

  Back To Top