skip to Main Content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Framgångsfaktorer i infrastrukturprojekt

Syftet med examensarbetet var att identifiera ”mjuka” framgångsrika arbetssätt och även identifi era bra ledarskapsbeteenden och egenskaper hos projektledarna. Sex olika projekt valdes ut utifrån kriterierna att projektet skulle vara avslutat eller i slutfasen, ha en projektorganisation och en bra samverkan, inte haft några större…

Läs mer

Nytt nätverk: Verksamhetsstyrning av projekt

Måndagen den 11 oktober startade nätverket ”Verksamhetsstyrning av projekt”. Mötet ägde rum i EDB’s lokaler i Solna och initiativtagare var Olav Björk och David Melin-Högrell. Intresset för området har ökat starkt under de senaste åren och förutom de över 35…

Läs mer

Journalist vann Årets projektledarbok

Pia Röding, till vardags journalist på Sydsvenskan-koncernen, har tillsammans med Christine Blomquist, fil dr i företagsekonomi vunnit utmärkelsen Årets Projektledarbok för LEDARSKAP Personen-reflektionen-samtalet. Priset delas ut av Svenskt Projektforum vid ett seminarium i Stockholm 19 oktober. - Underbart roligt, säger…

Läs mer

Projektledning inom terrorbekämpning

Terrorbekämpning är ett ämne som har diskuterats flitigt efter attackerna mot World Trade Center i New York år 2001. Arbetet med att bekämpa terrorism sker på fler nivåer än den militära. På IPMA:s kongress i Rom talade Peter Tensmeyer, representant…

Läs mer
Back To Top