skip to Main Content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Projektskolan del 10

KOMMUNIKATION I PROJEKT   Planera väl och du kommer du kunna ta dig utanför ramarna för planen. Läs av din omgivning och du kommer förstå din omgivnings beteenden, agerande och beslut. Driv ditt arbete kontrollerat och du kommer att prestera…

Läs mer

Projektskolan – del 9

RISKHANTERING Riskhantering vid projektarbete En risk är en framtida osäker händelse som ger negativa effekter och som utlöses av en brist. Riskhantering innebär identifiering av den brist som utlöser risken, beräkning av sannolikhet att risken inträffar och bedömning av riskens…

Läs mer

Projektskolan – del 8

STYRGRUPPEN Den viktiga styrgruppen Projektledaren har ansvaret för att projektet löper som planerat och att projektmålen genomförs så att de önskade effekterna nås. Men projektledaren behöver både en fungerande projektgrupp och styrgrupp för att lyckas. Styrgruppen är projektledarens stöd. Tre…

Läs mer

Projektskolan – del 7

PROJEKTGRUPPEN Resultatet beror på projektgruppen Hur projektledaren arbetar med projektgruppen är helt avgörande för projektets slutresultat. Projektgruppen är en tillfälligt sammansatt grupp, som under en intensiv och ofta avgränsad period ska genomföra ett uppdrag. Antingen kan gruppen vara sammansatt för…

Läs mer

Projektskolan – del 6

PROJEKTLEDARENS ANSVAR Det är ett stort ansvar att vara projektledare. För att kunna ta ett stort ansvar innebär det också att man behöver ha rätt förutsättningar för att kunna lyckas med uppgiften. Jag som projektledare behöver själv se till att…

Läs mer

Projektskolan – del 5

PROJEKTLEDNING - LEDARSKAPET Ledning och struktur krävs överallt och det är med kompetens och erfarenhet som vi lyckas. Det finns ingen utbildning eller kurs som är slöseri, inga råd från erfarna medmänniskor som är i onödan – snarare tvärtom. De…

Läs mer

Projektskolan – del 4

PROJEKTLEDNING - SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR Projektledarens roll innebär definitivt att skapa förutsättningar för projektgruppen att lyckas med sitt uppdrag. Som projektledare är det viktigt att ha förmågan att driva och leda mot uppsatta mål. Projektledaren behöver se till att saker händer…

Läs mer

Projektskolan – del 3

KOMMUNICERA Kommunikation är viktigt i allt vi tar oss an. Inte minst under ett arbete som ska genomföras under kort tid av en grupp medlemmar som inte annars brukar arbeta tillsammans.   Förkorta ditt budskap. Skala av och skala ner,…

Läs mer

Projektskolan – del 2

STARTA OCH AVSLUTA PROJEKT Att sätta igång projekt är ofta lätt, men att starta rätt projekt eller identifiera rätt aktiviteter i ett projekt är svårt. Det kan bli både kostsamt och tidskrävande att styra in på rätt väg igen efter…

Läs mer

Projektskolan – del 1

DEN VIKTIGA PROJEKTORGANISATIONEN   Som projektledare är det viktigt att känna till hur projektorganisationen är sammansatt och vem som är ansvarig. Ta alltid reda på hur det fungerar i just din organisation. Oavsett hur din projektorganisation ser ut så är…

Läs mer
Back To Top