Framgångsfaktorer i infrastrukturprojekt

Syftet med examensarbetet var att identifiera ”mjuka” framgångsrika arbetssätt och även identifi era bra ledarskapsbeteenden och egenskaper hos projektledarna. Sex olika projekt valdes ut utifrån kriterierna att projektet skulle vara avslutat eller i slutfasen, ha en projektorganisation och en bra samverkan, inte haft några större…

Läs mer