Svenska Projektakademiens uppsatspris

Karin Jonasson, Luleå Tekniska Universitet, har fått Svenska Projektakademiens uppsatspris 2011 för sitt examensarbete ”Riskhantering i stora projekt: En fallstudie av projekt Kiruna Ny Järnväg”. [faktaruta] Karin Jonasson [/faktaruta] Karin Jonasson studerade riskhanteringspraktiker i projektet, som syftar till att bygga…

Läs mer

Uppsats om innovation vinner pris

Under förra året inkom nio uppsatser från sex olika lärosäten som handlade om olika aspekter på projektarbete, allt från ledarskapsfrågor till arkitekters it-stöd. Uppsatspriset 2010 gick till Niclas Forsman, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. I sitt examensarbete ”Evaluating strategic innovation…

Läs mer