Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Best practices of project and sustainability portfolio aligned in Thinking Portfolio Multi-Portfolio Platform

 • 26sep

13:00 - 14:00


Projekt har blivit det ett av de främsta verktygen för att driva förändringsarbete. Varje dag drivs dussintals, till och med hundratals, interna förändringsprojekt i stora eller medelstora organisationer. Men det finns ofta en ekonomisk utmaning, å ena sidan sparsamhet på kort sikt, men å andra sidan investera i framtiden på längre sikt.

Vilka utvecklingsprojekt eller program leder organisationen i rätt riktning? Och hur implementerar man hållbarhet i alla projekt- och organisationsnivåer?

I takt med att intressenternas förväntningar och regleringskraven angående hållbarhet ökar måste organisationer agera. Vid första anblicken kan hållbarhetslandskapet kännas komplext med de många befintliga ramverken, standarder och regler som gjorts för att operationalisera hållbarhetsbegreppet. Övergången till mer hållbara metoder och ett verkligt bidrag till global hållbarhet kräver ett holistiskt förhållningssätt och involverar hela företaget i hållbarhetsfrågan. Sten Söderberg, VD på Planario och Thinking Portfolio Certifierad Partner, kommer inleda med sina tankar om hållbarhet ur ett portföljperspektiv. Presentationen kommer att hållas på svenska.

Hur kan man optimera strategisk ledning för att stödja affärsdriven planering och beslutsfattande?

Mikko Itkonen, applikationskonsult på Thinking Portfolio, kommer presentera Thinking Portfolio® Multi-Portfolio Plattform, ett praktiskt verktyg för strategisk förvaltning med över 40 olika portföljer i världsklass däribland projekt och hållbarhetsportföljen. Mikko kommer att visa exempel på hur projektledning och hållbarhetsuppgifter enkelt och effektivt kan följas upp och kommuniceras inom en organisation. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Passa på att lyssna och delta i det kostnadsfria webinariet måndagen den 26 september kl 13:00 som arrangeras av Thinking Portfolio tillsammans med Svenskt Projektforum.

Välkommen!

Thinking Portfolio är partner till Svenskt Projektforum och står som värd för webinariet.

Webinariet genomförs via zoom och du kommer få en länk på mail några dagar innan. 

 

Anmälan:

  Förnamn (obligatorisk)

  Efternamn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Företag (obligatorisk)

  Mobilnummer (obligatorisk)

  Hur fick du reda på informationen om det här eventet? (obligatorisk)
  Via kollegawww.projektforum.seLinkedinNyhetsbrev

   

  Projects have become the main vehicle for pursuing corporate change. Each day, dozens, even hundreds, of internal change projects are running at any large or medium-sized company or public organization. In a tight economy management, teams are facing a problem. On one hand they have to be parsimonious in the short term, on the other hand they have to invest in the future.

  Which development projects or programs will take the organization in the right direction? How to implement sustainability on all project and organisation levels?

  The challenge for organizations is to create long-term value by taking into account all the previously mentioned dimensions of sustainability. As the stakeholder expectations and regulative demands on business sustainability increase, companies need to act on sustainability. At first sight, the sustainability landscape can feel complex with the multiple existing frameworks, standards and regulations made for operationalizing the concept of sustainability. The transition towards more sustainable practices and real contribution towards global sustainability requires a holistic approach and involves embedding sustainability throughout the company. Sten Söderberg, CEO, Planario and Thinking Portfolio Certified Partner will present his thoughts on how fulfilling sustainability requirements can strengthen business brand, influence risk management and taking good care of the most important resource for success, the employees. The presentation will be held in Swedish.

  How to optimize strategic management, to support business-driven planning and decision-making based on a firm overall grasp?

  Mikko Itkonen, Application Consultant, Thinking Portfolio will present Thinking Portfolio® Multi-Portfolio Platform, a practical tool for strategic management with 40 World-Class Best Practise Multi-Portfolios such as Project and Sustainability Portfolio. He will show examples how project management and sustainability tasks can be easily, efficiently followed and communicated within an organsiation. The portfolios support each other with interconnected data models. Dependencies on different aspects of management become visible. There are links noted that illustrate possibilities of dependency mapping between portfolios. The presentation will be held in English.

  Take the opportunity to listen in and participate in the free webinar on Monday, September 26 at 1:00 p.m. organized by Thinking Portfolio together with Svenskt Projektforum.

  Back To Top