Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Projektdagen i Örebro

  • pia.lundgren@projektforum.se
  • 24apr

08:30 - 12:00


Plats
Lexicon Örebro


Projektdagen i Örebro är en utvecklings- och inspirationsdag för dig som jobbar som projektledare, ledare, chef, entreprenör, beställare, projektmedarbetare eller bara är intresserad av projektledning och ledarskap.

Tema för året är Vilka Projektledarkompetenser kommer krävas 2025. Vilken kompetens kommer tveklöst efterfrågas oavsett all annan förändring?

Talare:

Per-Olof Sandberg – Styrelseordförande Svenskt Projektforum, mångårig erfarenhet av projekt, program och portföljledning bla inom bank och finans.

Tarja Räihä – Projektledare inom Region Örebro Län, har mångårig erfarenhet av leda olika utvecklingsprojekt inom regionen men också av att coacha och utbilda nya projektledare.

Johan Hydén – Certifierad senior projektledare, har arbetat med projekt i 40 år och jobbar idag med stöd i projekt, utbildning, mentorskap och riskanalys.

Läs mer och anmäl dig här.

Back To Top