Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Projektkontor 15 okt

  • 15okt

08:00 - 10:00


Plats
Svenskt Projektforum


Projektkontorsnätverket – Effektiva dashboard & KPI:er
Uttrycket ”Man ser inte skogen för alla träd” visar på behov av en översikt och en samlad lättbegriplig bild. Big data är det nya svarta och visar på behovet att göra information av data.

På mötet går vi igenom hur projektkontoret kan sätta en intern standard så att alla projekt kommunicerar med samma begrepp, diagram och KPI:er.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.

Back To Top