Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Projektnätverk Myndighet 10 april

 • 10apr

10:00 - 16:00


Plats
Svenskt Projektforum


Offentliga verksamheter har speciella förutsättningar för projekthantering. Faktorer som politisk styrning, fokus på samhällsnytta, långsiktig hållbarhet och lagar ställer höga krav på styrningen av projekt. Därför finns ett speciellt projektnätverk inom ideella föreningen Svenskt Projektforum för dig som arbetar på en myndighet och arbetar med frågor som rör projektkontor eller portföljfrågor. Projektnätverkets ambition är att under informella former träffas, föreläsa för varandra, utbyta erfarenheter, sprida goda (och dåliga) exempel och arrangera utbildningar.

Nätverket har funnits i över 10 år och blivit allt mer populärt och resulterat i att vi mellan träffarna utbyter material och erfarenheter. För att delta i nätverket måste du arbeta på en statlig myndighet eller affärsverk och arbeta med frågor kring projektkontor och portföljhantering, samt vara medlem i Svenskt Projektforum.

AGENDA

10.00 Inledning och deltagarpresentation (Fika och smörgås finns från 9.30)

10.15  Beställarkompetens

Marika Ersholt från Lantmäteriet berättar om deras arbete med beställare och deras kompetens kring utvecklingssatsningar. 

11.00 Gruppdiskussion och erfarenhetsutbyte kring hur våra myndigheter ser på kompetensen hos dess beställare samt hur den utvecklas/ökas.

12.00 Lunch

13.00 Nyckeltal/indikatorer/ mål i portföljen

Marika Ersholt från Lantmäteriet berättar hur deras myndighet ser på portföljuppföljning utifrån målstyrning och liknande.

13.45 Gruppdiskussion och erfarenhetsutbyte kring hur våra myndigheter ser på uppföljning av portföljen och vilka nyckeltal och indikatorer som används

14.30 Fika

15.00 Portföljverktyg, portföljstöd olika exempel

Kort demo av Antura (Arbetsförmedlingen), Stratsys (Domstolsverket) samt Visuell Planering (Trafikverket)

16.00 Avslut

17.00 Fortsättning med informell och frivillig samverkan, gemensam middag med dem som anmält sig

 

EUs nya regler för behandling av personuppgifter, trädde i kraft den 25 maj. Svenskt Projektforum vidtar de åtgärder som behövs för att säkerställa att hantering av personuppgifter sker i enlighet med den nya lagstiftningen. Samtycke till behandling av personuppgifter, som är en laglig grund, lämnas i samband med denna anmälan.

Anmälan:

  * obligatoriska uppgifter

  Förnamn *

  Efternamn *

  Myndighet *

  Organisationsnummer

  Titel/befattning

  E-postadress *

  Mobiltelefon *

  Ev allergi

  Fakturaadress

  Faktureringsadress *

  Postnummer, faktura *

  Postort, faktura *

  Land, faktura *

  Ja - jag avser att stanna på middag
    

  Back To Top