Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Projektnätverk Myndighet 25 oktober

 • Frida Sandberg
 • 25okt

10:00 - 16:00


Plats
Svenskt Projektforum


Offentliga verksamheter har speciella förutsättningar för projekthantering. Faktorer som politisk styrning, fokus på samhällsnytta, långsiktig hållbarhet och lagar ställer höga krav på styrningen av projekt. Därför finns ett speciellt projektnätverk inom ideella föreningen Svenskt Projektforum för dig som arbetar på en myndighet och arbetar med frågor som rör projektkontor eller portföljfrågor. Projektnätverkets ambition är att under informella former träffas, föreläsa för varandra, utbyta erfarenheter, sprida goda (och dåliga) exempel och arrangera utbildningar.

Nätverket har funnits i över 10 år och blivit allt mer populärt och resulterat i att vi mellan träffarna utbyter material och erfarenheter. För att delta i nätverket måste du arbeta på en statlig myndighet eller affärsverk och arbeta med frågor kring projektkontor och portföljhantering, samt vara medlem i Svenskt Projektforum.

AGENDA

 

10.00 Inledning och deltagarpresentation
10.15 Portföljstyrning – Arkitekturstyrning, hur hänger det ihop?

Ulf Bergkvist och Boel Olin från Domstolsverket berättar om deras arbete med portföljstyrning och arkitekturstyrning idag och framöver

11.00 Gruppdiskussion och erfarenhetsutbyte kring hur våra myndigheter arbetar med portföljstyrningen och hur vi tar stöd och styrning från arkitekturen
12.00 Lunch
13.00 Intressenthantering – hur kan den påverka projektet?

Marika Ersholt från Lantmäteriet berättar hur de använder intressent-hanteringen för övriga färdigheter för att underlätta (istället för att försvåra) för projekten

13.45 Gruppdiskussion och erfarenhetsutbyte kring hur våra myndigheter ser på projektens intressenthantering
14.30 Fika
15.00 Christina Mellstrand från Trafikverket leder ett resonemang kring hur man kan få ledning och ledningsgrupper involverade och intresserade…
16.00 Avslut
17.00 Fortsättning med informell och frivillig samverkan, gemensam middag med
de som anmält sig

 

EUs nya regler för behandling av personuppgifter, trädde i kraft den 25 maj. Svenskt Projektforum vidtar de åtgärder som behövs för att säkerställa att hantering av personuppgifter sker i enlighet med den nya lagstiftningen. Samtycke till behandling av personuppgifter, som är en laglig grund, lämnas i samband med denna anmälan.

Anmälan:

  * obligatoriska uppgifter

  Förnamn *

  Efternamn *

  Myndighet *

  Organisationsnummer

  Titel/befattning

  E-postadress *

  Mobiltelefon *

  Ev allergi

  Fakturaadress

  Faktureringsadress *

  Postnummer, faktura *

  Postort, faktura *

  Land, faktura *

  Ja - jag avser att stanna på middag
    

  Back To Top