Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Projektnätverk Myndighet 26 nov

 • pia.lundgren@projektforum.se
 • 26nov

10:00 - 17:00


Plats
Svenskt Projektforum


Myndighetsutbyte

Offentliga verksamheter har speciella förutsättningar för projekthantering. Faktorer som politisk styrning, fokus på samhällsnytta, långsiktig hållbarhet och lagar ställer höga krav på styrningen av projekt. Därför finns ett speciellt projektnätverk inom ideella föreningen Svenskt Projektforum för dig som arbetar på en myndighet och arbetar med frågor som rör projektkontor eller portföljfrågor. Projektnätverkets ambition är att under informella former träffas, föreläsa för varandra, utbyta erfarenheter, sprida goda (och dåliga) exempel och arrangera utbildningar.

Nätverket har funnits i 10 år och blivit allt mer populärt och resulterat i att vi mellan träffarna utbyter material och erfarenheter. För att delta i nätverket måste du arbeta på en statlig myndighet eller affärsverk och arbeta med frågor kring projektkontor och portföljhantering, samt vara medlem i Svenskt Projektforum. Nätverket kostar 1500 kr per deltagare.

 

10.00 Inledning och deltagarpresentation

 

10.15 Myndigheter & agilitet
Hur jobbar myndigheter med besluts- och styrmodeller i en agil värld?Jan Rikner från Bolagsverket berättar deras Projektkontors resa från att facilitera en plandriven verksamhetsutveckling till en agil verksamhetsutveckling.
11.00 Gruppdiskussion och erfarenhetsutbyte kring hur våra resp myndigheter ser på;

 • Organisation, beslutsforum och processer i en agil kontext
 • Flödesorientering genom samverkan i ”team of team” eller Release Trains (enligt ex.vis SAFe)
 • Stimulera, initiera, bistå i att formulera idéer i ett gott innovationsklimat
12.00 Lunch

 

13.00 Kapacitetsplanering
Hur kapacitetsplanerar myndigheter agilt vs traditionell VP-process?Isabelle Isaksson från CSN berättar hur deras myndighet arbetar med detta.
13.45 Gruppdiskussion och erfarenhetsutbyte kring hur våra resp myndigheter ser på;

 • Beläggningsgrader
 • Innovation och kompetensutveckling
 • Löpande, rullande process eller statisk process för  optimering av kapaciteten till portföljen
14.30 Fika

 

15.00 Portföljstyrning hos myndigheter
Hur arbetar myndigheter med planering och uppföljning kring portföljen. Kan stöd tas med hjälp av ett besluts- och analyssystem?Marika Ersholt från Lantmäteriet berättar hur deras myndighet kopplat ihop deras portföljverktyg Antura med Qlik som exempel på detta.
15.30 Gruppdiskussion och erfarenhetsutbyte kring hur våra resp myndigheter ser på;

 • Portföljledning – portföljuppföljning eller portföljstyrning
 • Analysering och visualisering av beroenden
16.30 Summering, kommande teman och nästa träff

 

17.00 Avslut
Fortsättning med informell och frivillig samverkan, gemensam middag med de som anmält sig

 

Anmäl dig

  * obligatoriska uppgifter

  Förnamn *

  Efternamn *

  Myndighet *

  Organisationsnummer

  Titel/befattning

  E-postadress *

  Mobiltelefon *

  Ev allergi

  Fakturaadress

  Faktureringsadress *

  Postnummer, faktura *

  Postort, faktura *

  Land, faktura *

  Ja - jag avser att stanna på middag
    

  Back To Top