Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Projektnätverk Myndighet 18 april

 • 18apr

10:00 - 16:30


Plats
Svenskt Projektforum


Offentliga verksamheter har speciella förutsättningar för projekthantering. Faktorer som politisk styrning, fokus på samhällsnytta, långsiktig hållbarhet och lagar ställer höga krav på styrningen av projekt. Därför finns ett speciellt projektnätverk inom ideella föreningen Svenskt Projektforum för dig som arbetar på en myndighet och arbetar med frågor som rör projektkontor eller portföljfrågor. Projektnätverkets ambition är att under informella former träffas, föreläsa för varandra, utbyta erfarenheter, sprida goda (och dåliga) exempel och arrangera utbildningar.

Nätverket har funnits i över 10 år och blivit allt mer populärt och resulterat i att vi mellan träffarna utbyter material och erfarenheter. För att delta i nätverket måste du arbeta på en statlig myndighet eller affärsverk och arbeta med frågor kring projektkontor och portföljhantering, samt vara medlem i Svenskt Projektforum.

Agenda

 

10.00 Inledning och deltagarpresentation
10.15 Klassificering, skillnad mellan uppdrag/projekt, mini/megaprojekt

Marika Ersholt från Lantmäteriet berättar om deras bedömningsgrunder och vilken påverkan/skillnad det får hos dem från styrning till nyttouppföljning

11.00 Gruppdiskussion och erfarenhetsutbyte kring hur våra myndigheter bedömer skillnaden på beslutade utvecklingssatsningar
12.00 Lunch
13.00 Driva agila utvecklingsprojekt kopplat till strategisk/taktisk portföljstyrning

Anette Dell’Orto från Försäkringskassan berättar om hur de kopplar behovet av alltmer agil utveckling och ett potentiellt införande av skalat agilt (SAFe) till den övergripande utvecklingsstyrningen

13.45 Gruppdiskussion och erfarenhetsutbyte kring hur agila projekt våra myndigheter har och om/hur detta påverkar portföljstyrningen
14.30 Fika
15.00 Marika Ersholt leder en diskussion och ett resonemang kring projektens signalsystem – lägesrapporter, riskrapporter, ekonomiska prognoser, spotlights och liknande. Fler mottagande målgrupper än styrgruppen…?
16.30 Avslut
17.00 Fortsättning med informell och frivillig samverkan, gemensam middag med
de som anmält sig

EUs nya regler för behandling av personuppgifter, GDPR, träder i kraft den 25 maj. Svenskt Projektforum vidtar de åtgärder som behövs för att säkerställa att hantering av personuppgifter sker i enlighet med den nya lagstiftningen. Samtycke till behandling av personuppgifter, som är en laglig grund, lämnas i samband med denna anmälan.

Anmälan:

  * obligatoriska uppgifter

  Förnamn *

  Efternamn *

  Myndighet *

  Organisationsnummer

  Titel/befattning

  E-postadress *

  Mobiltelefon *

  Ev allergi

  Fakturaadress

  Faktureringsadress *

  Postnummer, faktura *

  Postort, faktura *

  Land, faktura *

  Ja - jag avser att stanna på middag
    

  Back To Top