Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Projektnätverk Personlig Effektivitet 4 jun

  • 04jun

08:00 - 10:00


Plats
Svenskt Projektforum


Personlig Effektivitet

Företag och andra organisationer kräver mer och mer av sina medarbetare. Och dessa försöker många gånger att leva upp till kraven genom längre och längre arbetsdagar, man har i många fall gått från 8 upp till 12 timmar eller kanske ändå mer. Att arbeta längre och hårdare är ingen lösning på problemet, men både den enskilda individen och ledningen ”blundar” ofta och kör vidare så länge det går. Jfr ”Vem skulle köra sin bil i ytterligare 10 mil efter det att oljelampan börjat lysa?”

Vi, Olav Björk och Pontus Axelsson har båda som projektledare erfarenhet av ovanstående situation och det är bakgrunden till att vi startar upp nätverket ”Personlig Effektivitet”. Effektivitet handlar inte om att arbeta hårdare. Det handlar om att göra rätt sak på rätt sätt genom prioritering och planering.

Vi själva har specialistkunskap inom Mindmapping och planeringsmetoden ”Getting Things Done(GTD)”. Men vi tror inte att vi täcker in alla aspekter på Personlig Effektivitet därför har vi en stående inbjudan till alla som kan bidra till nätverkets innehåll.

Getting things done

”Getting Things Done” eller GTD är en metod som hjälper oss att hantera alla våra åtaganden och förväntningar i en allt mer informationsrik, kravställande och stressig värld. GTD har visat sig vara lika värdefullt för individer och projekt-team som för hela organisationer. Metodiken täcker ett brett spektrum av behov och har framgångsrikt implementerats av så väl seniora chefer som av yngre medarbetare.

Grundtanken i GTD-metodiken är att vi bör sluta hålla saker vi ska göra något med i minnet och istället placera dem i ett system utanför huvudet. Vi måste bygga systemet så vi kan lita på att det kommer påminna oss om det vi ska göra i rätt tid. Om vi lyckas med detta så frigörs tankekapacitet som gör det lättare för oss att hålla fokus på en sak i taget. Vi blir med andra ord mer effektiva.

Mindmapping

Projekt blir alltmer komplexa och kanske framförallt hur vi ska lösa problem som uppstår under resans gång Här är ett kreativt tänkande och problemlösande en mycket viktig framgångsfaktor. Mindmapping ökar kreativiteten och hjälper dig att se ”hela bilden genom att använda båda hjärnhalvorna, höger(kreativ) och vänster(analytisk). Då man arbetar i ett mycket lättförståeligt visuellt format ser alla deltagare samma bild och missförstånd undviks.

Användningsområden för Mindmapping är

  • Businesscase
  • Projektdokumentation
  • Riskhantering
  • Projektplanering/uppföljning
  • Protokoll/projektrapporter

1:a nätverksmötet kommer vi att presentera Getting things done och hur man använder Mindmapping i projekt samt ha en diskussion om vad deltagarna skulle vilja ta upp vid kommande möten.

Vi bjuder på kaffe och fralla från 08.00 och börjar nätverket en halv timme senare.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.

Back To Top