Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Projektnätverk Projektkontor

  • 08jun

08:00 - 10:00


Plats
Svenskt Projektforum


Portföljstyrning, resursplanering och projektkontoret

Översikt och analys av resursanvändningen är en av projektkontorets absoluta huvudupp­gifter. Ska projektkontoret nöja sig med att delta i planering av enbart den strategiska portföljen eller ingår även planering av alla förvaltningsuppdrag? Som bekant används ofta samma resurser till båda dessa områden.

Mötet presenterar en metod för att tackla problemet med att skapa transparens för att avläsa det faktiska behovet och en metod för att optimera resursplanering för maximal nytta genom full beläggning.

Diskussion: Kan vi planera för det oförutsedda och ändå uppnå bättre resursutnyttjande?

Nätverksledare: Georg Silber

Anmälan

Fel: Kontaktformulär hittades inte.

Back To Top