Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Projektnätverk Väst – mervärden i projekt

  • 28apr

07:30 - 09:00


Plats
Västsvenska Handelskammaren


How project management creates value.

Jesper Schreiner, Dansk Projektledelse kommer till Västsvenska Handelskamamren och berättar om hur projektledning skapar ett mervärde utifrån ett management- och ledningsperspektiv. Han kommer att adressera följande frågor:

• Why change focus from applying methods and tools – towards what creates managerial value?

• What is the difference between project values – and project management values?

• Example of indicators of high value of project management.

• How to twist well known approaches and methods to be more value creating?

Anmäl dig via Västsvenska handelskammaren.

Back To Top