Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Prova på: Samtal som ger kraft till förändring

  • 20apr

09:00 - 10:30


Träningspass där du både får hjälpa och bli hjälpt. Få hjälp att hitta din egen motivation till förändring och träna på att själv leda samtal utifrån en motiverande modell som hjälper motparten att hitta argument och kraft till sin förändring.

Hitta egna argument till förändring

Tänk vad lätt det skulle vara om vi kunde gå raka vägen till målet. Utan att pilla på mobilen längs vägen eller att skjuta upp det där dötrista till morgondagen. Tänk om vi alla bara kunde ta itu med det som är svårt och motigt eller åtminstone ta tillvara på framgången vi redan bäddat för.
– Men vi är blott människor och ibland krävs det stöd för att hitta motivationen till att göra även det som är rationellt.

Träna på samtal som motiverar

Det här passet ger träning i en samtalsmodell där vi hjälper motparten att hitta egna argument för förändring. En modell där vi ser till att lyssna istället för att regissera och förhoppningsvis på så sätt motivera. Här jobbar vi med individens egen önskan till förändring – inte företagets. Vi tränar genom att tillämpa samtalsmodellen tillsammans i en trygg miljö där vi succesivt kan misslyckas lite bättre.

 

Datum: 20 april 9.00-10.30

Läs mer och anmäl dig här>

Arrangör: Astrakan Strategisk Utbildning

Back To Top