Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Experience Exchange – kvalitetsbrister i projekt

 • 20jun

17:00 - 19:00


Välkommen att delta i ett nytt nätverkskoncept hos Svenskt Projektforum!

Experience Exchange är en serie nätverksträffar där varje träff är fokuserar på ett ämne. Träffarna är fristående och syftar, precis som namnet antyder, till erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Måndagen den 20/6 kl 17.00 bjuder vi in till ett första samtal på temat kvalitetsbrister i projekt. 

 

Erfarenheterna säger att det finns ett omfattande problem med kvalitetsbrister i projekt. Kostnaderna för dessa brister uppgår till enorma summor, omkring 100 miljarder om året bara i fastighetsbranschen. Det är nog bara en del av problemet.

Projektledare är ansvariga för styrning av sina projekt mot uppsatta krav och mål. Men hur går man tillväga?. Hur får man sina beställare att acceptera  leveranserna? Hur får man sin organisation att arbeta effektivt med dessa frågor.?

Syftet med denna experience exchange, på området kvalitetsbrister och kvalitetssäkring, är att prata och dela med oss av erfarenheter och tips på hur vi i projekten bättre kan uppnå ställda krav och förväntningar.

Vi kommer inleda med en introduktion och därefter får ni möjligheten att dela med er av era arbetssätt och verktyg för att lyckas i projekten och svara på hur ni arbetat med frågorna som ställts till er i texten (1-2 slides är tillåtna om ni vill dela). Låter det spännande, kom med i ett prestigelöst samtal som kan bidra till att svenska projekt levererar bättre. 

Nätverksledare är ingen mindre än Svenskt Projektforums ordförande Björn Sennerfors. Björn har 20 års erfarenhet av projekt inom anläggningsbranschen, senast som VD på Saitec Engineering, och har arbetat med denna typ av frågor mycket aktivt. 

 

Nätverket är öppet för alla och kostnadsfritt för medlemmar i Svenskt Projektforum. Är du inte medlem än har du möjlighet att prova på första träffen gratis, därefter kostar varje träff 200kr ex moms. 

 

Välkommen med din anmälan!

* Kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn. Rapportnummer: 2018:36. Boverket, december, 2018

 

Du kommer få en länk till Zoom några dagar innan mötet

Anmälan:

  Förnamn (obligatorisk)

  Efternamn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Företag (obligatorisk)

  Mobilnummer (obligatorisk)

  Hur fick du reda på informationen om det här eventet? (obligatorisk)
  Via kollegawww.projektforum.seLinkedinNyhetsbrev

  Back To Top