Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Frukostseminarium – nya ISO-standarder inom projekt, program och portfölj

  • Frida Sandberg
  • 26apr

08:00 - 10:00


Plats
Sigma


Nya ISO-standarder på väg inom projekt, program och portfölj

Välkommen till frukostmöte med SIS (Swedish Standards Institute) och Svenskt Projektforum!

Vägledning för Portföljstyrning är snart översatt till svenska och standarderna för Styrning (Governance) av projekt, program och portfölj samt Vägledning för Programstyrning kommer att publiceras under året. Kom och diskutera vad de nya standarderna kan göra för nytta och lyssna på hur ISO-arbetet drivs framåt.

Talare är:

  • Marika Ersholt, kommittédeltagare och ansvarig för Lantmäteriets projektkontor
  • Therése Andrén, SIS projektledare för kommittén Projekt, program och portfölj

Vi bjuder på kaffe och smörgås. Varmt välkomna!

Fullsatt. Skicka ett mejl till info@projektforum.se för väntelista.

Back To Top