Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Projektnätverk Myndighet

 • Frida Sandberg
 • 31maj


Plats
Svenskt Projektforum


Offentliga verksamheter har speciella förutsättningar för projekthantering. Faktorer som politisk styrning, fokus på samhällsnytta, långsiktig hållbarhet och lagar ställer höga krav på styrningen av projekt. Därför finns ett speciellt projektnätverk inom ideella föreningen Svenskt Projektforum för dig som arbetar på en myndighet och arbetar med frågor som rör projektkontor eller portföljfrågor. Projektnätverkets ambition är att under informella former träffas, föreläsa för varandra, utbyta erfarenheter, sprida goda (och dåliga) exempel och arrangera utbildningar.

Nätverket har funnits i 10 år och blivit allt mer populärt och resulterat i att vi mellan träffarna utbyter material och erfarenheter. För att delta i nätverket måste du arbeta på en statlig myndighet eller affärsverk och arbeta med frågor kring projektkontor och portföljhantering, samt vara medlem i Svenskt Projektforum. Nätverksträffen kostar 1500 kr per deltagare utöver medlemskapet i Svenskt Projektforum.

Datumet är satt så att du även ska ha möjlighet att gå på Projektverktygsdagen den 30 maj.

Agendan för dagen:

09:30

 Inledning och deltagarpresentation

10:00

 Ekonomiska förutsättningar för utvecklingsverksamheten, koppling till budgeterings- och  uppföljningsprocesser Marika Ersholt från Lantmäteriet berättar om deras hantering

10:45

 Gruppdiskussion och erfarenhetsutbyte kring våra myndigheters  hantering av ekonomiska processer till  utvecklingsverksamheten

12:00 

 Lunch

13:00 

 Business Case, inkl kalkylstöd
Christina Mellstrand från Trafikverket leder en diskussion, och där vi delar resp deltagande myndighets styrande  dokument och/eller andra beslutsstöd & verktyg för våra utvecklingssatsningar.

14:00 

 Styrning- och ledningsprocesser, forum, beslutsgenomgångar mm
Marika Ersholt från Lantmäteriet berättar om deras processer och styrande forum

14:45

 Gruppdiskussion och erfarenhetsutbyte kring våra myndigheters olika forum, beslutsgrupper och/eller kontrollinstanser  för projekten.

16:30

 Avslutning

17:00

 Mingel och middag med de som anmält sig

  * obligatoriska uppgifter

  Förnamn *

  Efternamn *

  Myndighet *

  Organisationsnummer

  Titel/befattning

  E-postadress *

  Mobiltelefon *

  Ev allergi

  Fakturaadress

  Faktureringsadress *

  Postnummer, faktura *

  Postort, faktura *

  Land, faktura *

  Ja - jag avser att stanna på middag
    

   

  Back To Top