Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Projektnätverk Metod och modell Pm3

  • 12feb

08:00 - 09:30


Plats
Svenskt Projektforum


Pm3 är en förvaltnings-och portföljstyrningsmodell som ägs och utvecklas av På AB. pm3 används för att skapa ordning och reda i det enskilda förvaltningsuppdraget samt för att hantera organisationens totala uppdragsportfölj avseende förvaltning och utveckling. Med hjälp av pm3 organiserar och styr organisationer sin förvaltningsverksamhet på ett affärsmässigt sätt för att säkerställa avsedd verksamhetsnytta. Pm3 är en de facto standard i Sverige.

Under seminariet kommer Johanna Nilsson prata om nytta och effekter av pm3, samt hur pm3 kan underlätta övergången av ansvar mellan projektorganisation och förvaltningsorganisation för att förvalta projektresultaten.

Johanna Nilsson brinner för förvaltningsstyrning, portföljstyrning och förändringsledning och har utvecklats inom området sedan 2001. Idag är hon affärsområdeschef för affärsområdet pm3 hos På AB och arbetar som konsult och affärsansvarig i förändringsarbeten. I affärsområdet pm3 ingår konsulting, utbildning och modell- och metodutveckling.

Tider.
08.00 morgonfika
08.30-09.30 föredrag

www.pm3.se
Linkedin sida

Fel: Kontaktformulär hittades inte.

Back To Top