Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Projektnätverk Nyckeltal 17 mar

  • Svenskt Projektforum
  • 17mar

17:30 - 20:00


Plats
Svenskt Projektforum


Olof Molinder och Bo Tonnquist vid Baseline Management initierade projektnätverk Nyckeltal. Nu finns en rapport där vi redovisar nyckeltal för SPI 2014, årets projektmognadsundersökning.

Vi koncentrerar oss på nyckeltal som kan illustrera ”produktiviteten” i projektverksamheten. För bakgrundsformation finns bland annat artiklar i tidningen Projektvärlden och förra årets rapport.

Ur Projektvärlden
Artiklar om nyckeltal (se fler längst ned under artikeln)

Rapport
Svenskt Projekindex/Rapport SPI-Q214 (pdf)

Vi kommer göra ett experiment med att använda de hundratals indikatorer som finns och testa dessa i en enkät. Tanken är att skapa ett känsligare instrument än de fem påståenden som i dag finns för varje process. Var med att ta fram grunderna till ett nationellt nyckeltal.

Nu planerar vi för nästa möte den 17 mars klockan 17.30 Inför detta har vi nu öppnat SPI 2015, årets projektmognadsenkät. Där har vi gått tillbaka till en öppen fråga om vilka nyckeltal som används och inte angivit några alternativ.

Vi ser fram emot er anmälan till mötet. Sedvanlig förtäring, smörgås, kaffe, te
Projektnätverk är till för medlemmar i Svenskt Projektforum.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.

Back To Top