Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Projektnätverk Myndighet 2 november. OBS! Träff sker digitalt via Skype

 • 02nov

10:00 - 16:15


Plats
Svenskt Projektforum


Offentliga verksamheter har speciella förutsättningar för projekthantering. Faktorer som politisk styrning, fokus på samhällsnytta, långsiktig hållbarhet och lagar ställer höga krav på styrningen av projekt. Därför finns ett speciellt projektnätverk inom ideella föreningen Svenskt Projektforum för dig som arbetar inom offentlig verksamhet och arbetar med frågor som rör projektkontor eller portföljfrågor. Projektnätverkets ambition är att under informella former träffas, föreläsa för varandra, utbyta erfarenheter, sprida goda (och dåliga) exempel och arrangera utbildningar.

Nätverket har funnits sedan 2003 och blivit allt mer populärt och resulterat i att det ofta mellan träffarna utbyts material och erfarenheter. För att delta i nätverket måste du arbeta inom offentlig verksamhet och arbeta med frågor kring projektkontor och portföljhantering samt vara medlem i Svenskt Projektforum. Läs mer om medlemskapet här>>.


Varmt välkommen på en inspirerande och efterlängtad dag för många, med givande och intressanta diskussioner. Ämnena för dagen är som ni vet framtagna av oss gemensamt förra året.
Har du själv ingen möjlighet att delta denna gång eller om ämnena inte riktar sig till dig, går det som vanligt bra att vidarebefordra inbjudan till någon kollega.

OBSERVERA! Denna gång sker träffen helt digitalt via Skype. Länk till mötet mailas ut till alla som anmält sig senast torsdag 29 oktober.

AGENDA:

10.00    Inledning och deltagarpresentation

10:15

Val av genomförandeform för utveckling
Hur väljer respektive myndighet genomförande för sin utveckling?
Genom en idébeskrivning, nyttoanalys, komplexitetsbedömning…
Uppdrag, mini, medel, mega, produktutveckling, sprunget ur förvaltning, objekt, mm

Vad innebär det att ha produkten i fokus vid utveckling?
Christina Mellstrand från Trafikverket tillsammans med Skatteverket berättar hur de arbetar med verksamhetsutveckling med fokus på produkten.

11.00   Gruppdiskussion och erfarenhetsutbyte, kring hur våra respektive myndigheter ser på:
– Val av genomförandeform
– Beslutsunderlag
– Enklare former av utveckling vs projekt

12.00   Lunchpaus

13.00   Genomgång av gruppdiskussion 1

13.45    Program
Programarbetsformen verkar växa, hur bra är vi i respektive myndighet att sätta upp program?
Marika Ersholt från Lantmäteriet berättar kring deras utveckling som bedrivs i programform

14.15   Paus

14.30   Gruppdiskussion och erfarenhetsutbyte, kring hur våra respektive myndigheter ser på:
– Förmågan av koordinering av flera projekt och tillhörande förändringsaktiviteter
– Beslutsunderlag – hur väl beskrivs t ex omfattning, programmål, implementationsplan och realisering av nyttan
– Utmaningar med programarbetsformen

15.15   Genomgång av gruppdiskussion 2

16.00 – 16.15   Summering, kommande teman och nästa träff


Deltagaravgift: Varje nätverksträff kostar normalt 400 kr per person och då bjuds du på fika och lunch under dagen. Under rådande omständigheter utgår ingen deltagaravgift.

EUs nya regler för behandling av personuppgifter, trädde i kraft den 25 maj 2019. Svenskt Projektforum vidtar de åtgärder som behövs för att säkerställa att hantering av personuppgifter sker i enlighet med den nya lagstiftningen. Samtycke till behandling av personuppgifter, som är en laglig grund, lämnas i samband med denna anmälan.

Anmälan:

  * obligatoriska uppgifter

  Förnamn *

  Efternamn *

  Myndighet *

  Organisationsnummer

  Titel/befattning

  E-postadress *

  Mobiltelefon *

  Ev allergi

  Fakturaadress

  Faktureringsadress *

  Postnummer, faktura *

  Postort, faktura *

  Land, faktura *

  Ja - jag avser att stanna på middag
    

  Back To Top