Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Projektnätverk Stresshantering

  • Cecilia Johansson
  • 11mar

07:30 - 10:00


Plats
Svenskt Projektforum


Vi ställs dagligen för många och skiftande utmaningar; att planera, hålla koll på budget och tidplaner, hantera medarbetares och kunders frågor, feedback, osäkerhet, risker – och känslor. Jean Christian Jacobsen – en erfaren inspiratör och coach som arbetar med ledarutveckling på Trafikkontoret, Stockholms stad ger oss verktyg för att öka förmågan att fokusera, stressa ned och påverka en rad fysiologiska processer i kroppen genom Mindfulness.

Tema: Personlig och professionell hållbarhet i en komplex värld

Agenda

07.30 Drop-in frukost
08.00 – 08.10 Introduktion- The Field of Play, en allt mer komplex värld
08.10 – 08.20 Människans grundutrustning- biologi, fysiologi, socialt djur, ömsesidigt beroende,
08.20 – 08.30 Ett helt liv- livshjulet, inre och yttre krav, resurser, livskvalitet och hälsa, self-compassion och hållbarhet, existens och värderingar, sätta egna gränser
08.30 – 08.40 Att välja väg på ansvarsfulla sätt- yoga, mindfulness, CBMT, att ge och sedan få, olika närvarovägar, att våga bry mig
08.40 – 09.10 Dialog om teman och fokus
09.10 – 09.30 Paus
9.30 – 10 Träning kultur, yoga+meditation, mindfulness

”Workshop och träning ger en bred bild av VARFÖR medveten närvaro och eget ansvarstagande själv och i grupp är avgörande i vår komplexa värld. Dialogen syftar till att definiera teman som nätverket vill jobba vidare med.”

Anmälan

Fel: Kontaktformulär hittades inte.

 

Back To Top