Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Event: Projektforum 2018

  • pia.lundgren@projektforum.se
  • 06dec

08:30 - 17:00


Plats
Grand Hôtel


Projektforum 2018 går av stapeln den 6 december på Grand Hôtel i Stockholm. Vi vänder oss till projekt-, program- och portföljledare samt andra projektintressenter i alla branscher. Temat för årets konferens är Hållbart Ledarskap – Hur skapar du med ett hållbart ledarskap bättre projekt, mer affärer och mer arbetsglädje. Hur kan ett hållbart ledarskap förbättra både resultat, ett bestående värde och lärande i projekt, organisationer och samhälle?

Vi får under dagen lyssna till olika föreläsare som berättar om ett ledarskap som utgår från medvetenheten om den egna ledarrollen och om hur ledarskapet kan utveckla och stimulera människor, grupper, verksamheter och processer i organisationen på kort och lång sikt.

Ur programmet:

  • Förändringsledning – verktyget som får organisationens vision, mål och strategi att bli verklighet.
  • Skapa och behålla goda relationer – vad säger neuropsykologin och socialpsykologin om vad som ger oss inflytande
  • Digitalisering och ledarskap
  • och mycket annat!

Tider: Registrering från 8.30, programmet pågår mellan 9.00 – 17.00

 

ANMÄLAN ÄR STÄNGD. VÄLKOMMEN TILL PROJEKTVERKTYGSDAGEN 2019!

 

 

 

Back To Top