Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Projektnätverk Projektkontor

  • 17nov

07:30 - 09:30


Plats
Svenskt Projektforum


Den 17 november är det projektnätverksträff med tema Projektkontor.

Det digitaliserade projektkontoret och PRINCE2

 Genom digitalisering blir all administration automatiserad och projektets processer ersätts av samverkan. Digitaliseringen innebär även att projektverksamheten blir transparent och att alla befattningshavare har samma information samtidigt. Vi använder PRINCE2 som exempel.

Anmälan:

Fel: Kontaktformulär hittades inte.

Back To Top