Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Projektnätverk Projektkontor

  • 28sep

07:30 - 09:30


Plats
Svenskt Projektforum


Den 28 september träffas Projektnätverk Projektkontor.

Rollerna i en projektstyrd verksamhet

Bland projektkontorets uppgifter ingår att definiera hur linjens roller samverkar med de roller som ingår i projekt- och portföljstyrning. Vi går igenom de roller som måste finnas och vilket ansvar och informationshantering som varje roll innebär. Vi utgår från ett fokus på affärsnytta och en tillämpar en styrmodell som tar bort all administration genom att använda egenstyrning och samverkan.

Nätverksledare är Georg Silber.

Anmälan:

Fel: Kontaktformulär hittades inte.

Back To Top