Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Webinar: Stöd och tips för lean och agil verksamhetsstyrning

  • Svenskt Projektforum
  • 19feb

10:00 - 11:45


Forskning har visat att organisationer som arbetar aktivt med Agil styrning är mer effektiva än andra. Under seminariet berättar vi om våra verktyg för projekt- och samarbetsprocesser som är baserade på Lean och Agile metoder. Vi bjuder också på tips om hur ditt företag kan lyckas med Agila metoder.

I samarbete med Projectplace erbjuder vi ett exklusivt webinar på temat.

Anmäl dig här

Back To Top