Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Kvinnor mest rustade för distansledarskap

Det har nu gått mer än ett år sedan de första rekommendationerna om distansarbete. I en rapport ”Wes Insights 2021 kartlägger chefsrekryteringsbolaget Wes hur svenska ledare ser på framtidens arbetsliv och hur de upplevt transformationen av arbetssätt som pandemin inneburit. 700 chefer och ledare inom svenskt näringsliv och offentlig sektor har deltagit i undersökningen genomförd av analysbolaget Rasmussen Analys i november 2020.

Resultaten pekar bland annat på att kvinnor klarat distansledarskap bättre än män och att mångfald i organisationen verkar stärka förmågan att hantera samhällskriser.

Före pandemin arbetade chefer 1,1 dagar på distans, nu arbetar chefer i genomsnitt 3,65 dagar i veckan på distans, en markant ökning. De tillfrågade cheferna i undersökningen upplever att man genom distansarbete förlorar en social och levande arbetskultur, innovation och kreativitet samt att det blir svårare att upptäcka när medarbetare mår dåligt.

Vinsten däremot är större balans mellan arbete och privatliv, tid för viktiga arbetsuppgifter samt att man upprätthåller en balanserad möteskultur. Det är betydligt fler kvinnor än män som ser fördelarna med distansledarskap, samt fler män än kvinnor som pekar på nackdelarna, vilket tyder på att kvinnor är bättre rustade för att leda på distans.

– Rapporten visar att kvinnor briljerar i distansledarskap, vilket kan bero på att kvinnor har en ledarstil som lämpar sig bra på distans och att de värdesätter balans mellan arbete och privatliv högre än män, säger Liv Gorosch, vd på Wes.

Topp 10 egenskaperna för ett bra distansledarskap enligt cheferna själva:

  1. Strukturerad/genomtänkt
  2. Rak i kommunikationen
  3. Lyhörd
  4. Coachande
  5. Inspirerande/peppande
  6. Stöttande/empatisk
  7. Resultatorienterad
  8. Förtroendeingivande
  9. Uppmuntrande
  10. Uppgiftsorienterad

Läs mer här>

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top