Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Nätverk Portföljstyrning tisdagen den 22 november

Fokusområdet för nätverksträffen är Rättvis styrning av resursanvändning vid portföljstyrning. 

Vi kommer att gå igenom och diskutera kring interndebitering vid resursplanering i allmänhet och vid tillämpning av SAFe och Lean Portfolio Budget i synnerhet.

  • Vi går igenom vad som menas med interndebitering
  • Vilka fördelar finns det?
  • Vilka svagheter och fallgropar kan vi tänka oss?
  • Vad innebär det för linjeorganisationen?
  • Hur ser styrning och uppföljning ut?

 

Läs mer och anmäl dig här > 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top